En middag för gemenskap – Vigårda

Tillsammans med Vigårda och F12-gruppen har Bättre Göteborg ordnat en middag för behövande familjer och grupper vi stödjer. Detta har nu ordnats både under 2016 och 2017 och vi hoppas kunna genomföra det här kommande år då det är mycket uppskattat.