Läxhjälpen i Bergsjön

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen, är en föräldrasamverkan kring barns skolgång vid Rymdtorget.
Läxhjälpen vänder sig till barn i årskurs 2-9 och har öppet två kvällar i veckan.
Måndagar och onsdagar 17:00-20:00.
Läxhjälpen organiseras av Föräldrarådet med stöd av Familjebostäder och Bergsjöns kyrka.
Syftet är att höja kunskapen och studievilligheten hos barnen i utsatta områden för att att kunna klara av grundskolan för att sedan lättare ta sig vidare i livet.

 

Det handlar om att erbjuda ett alternativ för familjer som ofta bor trångt och inte har möjligheten att ge en lugn studiemiljö eller stöd, på grund av tidsbrist eller att de själva inte har gått i skolan. Genom att träffa äldre barn alternativt volontärer med akademisk framgång eller inom andra områden så får de se att hårt jobb lönar sig och att man kan ta sig någonstans, i en positiv riktning istället för en del av de alternativ som är förekommande i deras direkta närhet.

 

Studenter och volontärer handleder barnen som är uppdelade i två grupper beroende på årskurs.
De skriver in sig, gör sin läxa, själva eller tillsammans med någon av volontärerna och när de är klara får de en frukt innan de går hem.
Föräldrarådet gör detta helt ideellt utöver sina vanliga arbeten och är i behov av stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Därför har Bättre Göteborg valt att stödja deras verksamhet, men vi behöver er hjälp.
Man kan stötta med ekonomiskt, genom att swisha oss och märka det med läxhjälpen, för att finansiera deras verksamhet men också med material och tid genom att vara volontär och bidra till ett bättre samhälle.

 

De är i stort behov av:

 

Pennor, blyerts, stiftpennor och suddgummin.
Skolmaterial som linjaler, pennvässare, miniräknare
Skrivhäften, linjerade och rutiga.
Whiteboardpennor
A4-papper för utskrift, kladd och admin.
Böcker för att öva läsning.
Ipads då flera läxor är digitala.
Lokalen ligger i bottenplan och blir kall under vintermånaderna så de skulle behöva innetofflor i olika storlekar.
Nya möbler då borden och stolarna i lokalen är gamla och slitna.

 

Förutom saker och ekonomiskt stöd behövs också fler volontärer som kan stötta barnen på plats.
Det handlar om att sitta med, lyssna och stödja med läxor men också vara en förebild och en vuxen som finns där under den tiden läxhjälpen är öppen.

 

Har du något som kan underlätta verksamheten och på så sätt hjälpa barn i utsatta områden att nå sina mål?