Om stiftelsen

Insamlingsstiftelsen Bättre Göteborg grundades av två privatpersoner, Linn och Philip, i början av 2016. Vi som arbetar inom stiftelsen gör detta på ideell basis och vid sidan av våra ordinarie yrken. Stiftelsen verkar för ett bättre samhälle och en långsiktig hållbarhet för vår stad både vad gäller att plana ut socio-ekonomiska skillnader men även miljö och utveckling.

Stiftelsens ändamål är att göra Göteborg till en bättre stad på olika plan. Detta gör vi bland annat genom att hjälpa ekonomiskt utsatta människor i Göteborg, så som barnfamiljer, ungdomar och pensionärer. För att uppnå vårt mål, att göra Göteborg till en bättre stad, driver vi olika typer av projekt. Vårt arbete innefattar bland annat att bidra med matkassar vid högtidshelger, medverka till aktiviteter för att minska stress, öka samhörigheten mellan människor/familjer och skapa en positiv utveckling för samhället i sin helhet.

Stiftelsen är registrerad hos Skatteverket och kontrolleras av Länsstyrelsen i Västergötland

Bakgrund
Julen 2014 började tankarna kring att göra någonting för människor som lever i ekonomisk utsatthet. Detta blev startskottet för Basket Brigade Göteborg, där vi julen 2015 lyckades samla ihop drygt 100 stycken matkassar till barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Vi insåg snabbt att vi ville skapa någonting mer långsiktigt och det var då tankarna kring en insamlingsstiftelse föddes. I januari 2016 blev vår stiftelse godkänd av Länsstyrelsen och vi kunde äntligen påbörja vår dröm om att hjälpa människor i Göteborg, genom insamlingsstiftelsen Bättre Göteborg.

Under 2017 har vi haft glädjen att välkomna Caroline, Magdalena och Birgitta som medarbetare i stiftelsen.